Berita Terbaru

Daftar Koleksi Tambahan (Accession List)

Daftar Koleksi Tambahan yang diterbitkan dalam kurun waktu triwulanan ini merupakan informasi perolehan bahan perpustakaan dari dalam dan luar negeri di Perpustakaan Nasional RI. Sumber perolehan bahan perpustakaan didapat melalui pembelian, hadiah dan tukar menukar bahan perpustakaan.